کامپیوتر

حذف کردن فایل و پوشه غیر قابل حذف

حذف کردن فایل و پوشه غیر قابل حذف ممکن است در هنگام حذف فایل و فولدر با پیغام خطا رو به رو شوید و سیستم قادر به حذف فایل و فولدر نمی باشد.در این هنگام کاربر به شدت کلافه شده و هر چقدر تلاش می کند تا عمل حذف را انجام دهد،به نتیجه ای نمی…