کامپیوتر

دلایل رتبه نگرفتن سایت در گوگل

  دلایل رتبه نگرفتن سایت در گوگل عدم کسب رتبه در گوگل ممکن است دلایل متعدد و متفاوتی داشته باشد ولی غالبا یک تعداد عواملی مشخص منجر به رتبه نگرفتن سایت می گردند. بنابراین پیشنهاد می شود ابتدا این موارد را با دقت بررسی کنید.