پینگ چیست و چگونه با کاهش آن سرعت اینترنت را بالاتر ببریم ؟

✅پینگ چیست و چگونه با کاهش آن سرعت اینترنت را بالاتر ببریم ؟ 🔰پینگ سیگنالی است که برای دریافت پاسخ به سرور ارسال می شود و دو هدف را دنبال می کند ۱️⃣ بررسی در دسترس بودن سرور ۲️⃣اندازه گیری زمان پاسخ دهی ✅پایین بودن پینگ برای فعالیت های Streaming مثل ارسال یا دریافت ویدیو…